بیوگرافیسعید دولتخانی

زندگی نامه

تاریخ تولد: 1357

محل صدور: تهران

تحصیلات: دیپلم – علوم انسانی

فیلم شناسی

آثار سینمایی به عنوان فیلم نامه نویس:

گناه من کارگردان: مهرشاد کارخانی

یکی از مشاورین فیلم نامه ی اخراجی ها 1 کارگردان: مسعود ده نمکی

 قرنطینه کارگردان: منوچهر هادی

یکی می خواد باهات حرف بزنه کارگردان: منوچهر هادی

دنیای پر امید کارگردان: منوچهر هادی

گاو زخمی کارگردان: سعید دولتخانی

قتل عمد کارگردان: سعید دولتخانی

آثار تلویزیونی به عنوان فیلم نامه نویس:

فیلم های تلویزیونی:

تلاطم کارگردان: منوچهر هادی

گوشه نشینان کارگردان: سیروس مقدم

کوچه محجوب کارگردان: منوچهر هادی

بگو که رؤیا نیست کارگردان: مهدی گلستانه

ضامن کارگردان: منوچهر هادی

غافل کارگردان: منوچهر هادی

اشتباه محض کارگردان: منوچهر هادی

عزیزی که ناپدید شد کارگردان: منو.چهر هادی

برای دوّمین بار کارگردان: منوچهر هادی

زندگی خصوصی امیر کارگردان: سیروس مقدم

بی سلاح کارگردان: منوچهر هادی

سایه های سرو کارگردان: رضا غفاری

بیا می بخشیم کارگردان: جواد مزدآبادی

دادگاهی در گندم زار کارگردان: جواد مزدآبادی

نیمه شب کارگردان: سیامک صرافت

سریال:

خط شکن کارگردان: مسعود تکاور

سایه بان کارگردان: جمشید محمودی و نوید محمودی

به عنوان کارگردان:

گاو زخمی / سینمایی  - 1393

قتل عمد / سینمایی 1398

جوایز

کاندید بهترین فیلم نامه نویس برای فیلم تلویزیونی "نیمه شب" از دوّمین جشنواره ی جام جم

کاندید بهترین فیلم نامه نویس برای سریال تلویزیونی "سایه بان" از سوّمین جشنواره ی جام جم