بیوگرافیفریدون نجفی

فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده و کارگردان

زندگی نامه

‎فريدون نجفى
متولد ۱۳۵۶ کوهرنگ
‎فارغ التحصيل كارگردانى سينما از دانشگاه هنر
‎فيلمنامه نويس و كارگردان
‎كارگردانى چندين فيلم داستانى و مستند:
‎خانه فاطمه كجاست ، يار دوازدهم، خروسك، راه و ستاره ، مسافر چين، افسانه ماه تى تى، سريال روستاى ما، ياردا، آخرين كوچ و سينمايى اسكى باز
‎بيش از ١٠٠ حضور در جشنواره هاى بين المللى
‎فيلم ، از جمله:جشنواره بين المللى فيلم برلين ، جشنواره جهانى مونترال كانادا، آسياپاسيفيك، جشنواره فيلم توسالونكى يونان، جشنواره لوكانياى ايتاليا، جشنواره فيلمينى بلغارستان ، جشنواره مذهب امروز ايتاليا جشنواره كودكان هندوستان ، جشنواره فيلم ألجزيره و...
‎ودريافت بيش از چهل جايزه از جشنواره هاي داخلى و خارجى فيلم از جمله:
‎برنده سيمرغ بلورين بهترين كارگردانى از جشنواره فيلم فجر و برنده پروانه زرين بهترين كارگردانى، چهار دوره از جشنواره فيلمهاى كودكان و نوجوانان همدان و اصفهان، بهترين فيلم از جشنواره فیلم مستند ايران (سينما حقيقت) ، جشنواره فیلم المپيا يونان، جشنواره فیلم زنگبار تانزانیا، جشنواره فيلم كوتاه تهران ،جشنواره سوئيف لندن، جشنواره لوكانياى ايتاليا، جشنواره فیلم رويش، جشن خانه سينما، جشنواره فیلم رشد، جشنواره فیلم تونس ، جشنواره الغدير عراق ، جشنواره توليدات صدا وسيما و...

فیلم شناسی

جوایز

بيش از ١٠٠ حضور در جشنواره هاى بين المللى فيلم ، ازجمله:جشنواره بين المللى فيلم برلين ،

 جشنواره جهانى مونترالكانادا، جشنواره فيلم توسالونكى يونان، جشنواره لوكانياى ايتاليا،

جشنواره فيلمينى بلغارستان ، جشنواره مذهب امروز ايتاليا جشنوارهكودكان هندوستان ، 

جشنواره فيلم ألجزيره و...

ودريافت چهل جايزه از جشنواره هاي داخلى و خارجى فيلم از جمله:

برنده سيمرغ بلورين بهترين كارگردانى از جشنواره فيلم فجر وبرنده پروانه

 زرين بهترين كارگردانى، سه دوره از جشنواره فيلمهاىكودكان و نوجوانان همدان و اصفهان،

تنديس فيروزه اى بهترين فيلماز جشن مستند ايران سينما حقيقت ،

 بهترين كارگرداني از جشنوارههاى ، فيلم كوتاه تهران ،سوئيف لندن، لوكانياى ايتاليا،

 رويش، خانه سينما، رشد، الغدير عراق ، توليدات صدا وسيما و...