kavirfilm

عبور از خیابان

خلاصه

عبور از خیابان نمایی است از اتفاقی ساده و هر روزه در تهران. تهران کلانشهری است با انبوه خودروها و جمعیتی جوان ، گرچه در سنت و فرهنگ ایران،کهنسالان دارای احترام و ارزش هستند اما این مهم در زندگی شهری ما معنای خود را پیدا نکرده است . اکنون در تهران جای این کهنسالان یا در پارک کوچک محلی است یا کنج خانه هایشان.


عوامل فیلم

کارگردان :

محمد احمدی

تهیه کننده :

محمد احمدی

صداگذار : امیرحسین قاسمی 

صدابردار: رشید دانش

امور فنی تصویر : استدیو سایه ها