کویر فیلم
مادر برفی

سال اکران : 1399

کارگردان : مرجان خسروی

تهیه کننده : سید شهاب الدین طباطبایی

کویر فیلم
عالیجناب

سال اکران : 1399

کارگردان : سجاد ایمانی

تهیه کننده : رضا دانش پژوه