کویر فیلم

قصه های کیش

سال تولید :1378

کارگردان : محسن مخملباف

تهیه کننده : محسن قریب

یک فیلم سه اپیزودی به روایت سه کارگردان.«در»ساخته ی محسن مخملباف،«کشتی یونانی»ساخته ی ناصر تقوایی و «سفارش»ساخته ی ابوالفضل جلیلی است. در اپیزود اول ما با زندگی مردی مواجه می شویم که شغل اش جمع کردن کارتن از دریا است و این باعث جنون همسرش شده است.مرد در پی چاره تصمیمات مهمی در زندگي اش می گیرد. اپیزود دوم ما را با پسری کرد آشنا می کند که برای امرارمعاش به جنوبی ترین نقطه ی ایران می رود. پیرمردی به همراه نوه اش و یک بز،در یک بیابان به راه می افتد.او یک در چوبی و کهنه که تنها باقی مانده ی دارایی اش است را با خود یدک می کشد.در راه پستچی سر می رسد و نامه ای به پیرمرد مي دهد که زندگی اش را دگرگون می کند.این اپیزود سوم قصه های کیش است. 

عوامل فیلم : قصه های کیش   1378

تهیه کننده : محسن قریب

کارگردان : ناصر تقوایی ، ابوالفضل جلیلی ، محسن مخملباف

نویسنده : ناصر تقوایی ، ابوالفضل جلیلی ، محسن مخملباف

بازیگران :حسین پناهی ، عاطفه رضوی ، حافظ پاکدل ، نوریه ماهیگیران ، محمد بابهان

مدیر فیلمبرداری : عظیم جوانروح ، مسعود کرانی ، محمد احمدی

مدیر تولید : محمد احمدی

دستیار اول کارگردان و برنامه ریز :

عکاس : جمشید بایرامی

فستیوال کن – فرانسه بخش مسابقه 1999 -